Относно играта

1. Цел на образователната игра

Добре дошли в страницата на In-Cult!
Създадохме този сайт с цел да представим основна информация за шест държави и техните културни съкровища чрез игра за всички заинтересовани и да стимулираме играчите да говорят за тях. Играта In-Cult е подходяща за хора, които искат да открият културни съкровища от различни европейски страни, но може да се играе и в малки групи (семейство, клас, група от възрастни, групи от различни поколения). За тази цел, множество материали са достъпни онлайн, но те могат и да се изтеглят и разпечатат (вижте в секцията Знания, както и в секция Обучение). Чрез комбинация от снимки и въпроси, играчите се предизвикват да открият повече информация за избрани културни съкровища и техните страни.
Образователната онлайн игра IN-CULT има различни опции - Памет, Викторина с 4 раздела, Знания с подробна информация за всичките 42 избрани нематериални културни съкровища (например, традиции, фестивали, гастрономия, музика и др.) на участващите държави (България, Германия, Испания, Италия, Румъния, Сърбия) и основна обща информация за тези страни. Разделът Знания включва възможности за изтегляне на играта и предоставя инструкции за използване от преподаватели на възрастни, които желаят да интегрират играта в учебния процес.
Информацията в раздела Знания е основата на играта – играчът може да се запознае с основната информация за избраните съкровища и, по-късно, да опита директно да приложи или да затвърди знанията си.


2. Структура на играта

Играта включва няколко нива, които се надграждат едно върху друго:
● ниво Памет, в което се търсят 18 двойки картинни мотиви,
● ниво Викторина с 4 раздела, което насърчава решаването на въпроси за знания по различни начини,
● ниво Знание, което съдържа решенията на въпросите и предлага възможности за задълбочаване на знанията.3. Режими на игра

Играта In-Cult може да се играе самостоятелно, по двойки или в различни малки групи като онлайн игра с оценяване на резултатите, решения и материали за изтегляне.

Индивидуалните нива на играта са:

Памет
В този раздел, играчите имат възможност да играят самостоятелно или с други играчи. Тази част на играта може да се играе от всички, включително деца, поради което е подходяща за семейства, за групи от едно и също или от различни поколения. Разделът Памет включва снимки на културните съкровища от всяка страна, за да може играчът да се мотивира и да се запознае със съкровищата на конкретна страна. Онлайн играта отчита основно броя кликвания, необходими за отваряне на всички двойки. По този начин играчите, които са имали нужда от най-малко кликвания, влизат в списъка с най-добри резултати. Ако броят на кликванията е същият, играчът, който се нуждае от по-малко време, за да отвори двойките, ще бъде класиран по-високо в класацията.

Тест
В раздел Викторина има възможност за проверка на усвоените знания (например, знания за нематериални културни съкровища и интервюта). Има четири различни теста, чрез които се опознават 7-те избрани културни съкровища от всяка страна-партньор.
Четирите различни типа игри помагат да се опознаят избраните съкровища със смесица от визуално базирани въпроси, включително снимки, и класически текстови въпроси със съдържание, което предоставя на играча основна информация за съкровищата.

1. Отговорете на въпросите: ще бъде зададен въпрос (в текстова форма) и трябва да се избере правилния отговор (в текстова форма) от четири възможности. Получава се една точка за всеки верен отговор. Грешните отговори няма да донесат на играча точка или да намалят текущия брой точки.

2. Разпознайте значението на картината: показаната картина трябва да се свърже с правилното културно съкровище, от тези включени в играта. Получава се една точка за всеки верен отговор. Грешните отговори не дават точки и не отнемат точки.

3. Познайте числото: задава се въпрос и след това трябва да се въведете числото, което смятате за вярно. След изпращане на отговора, се вижда до колко (в проценти) отговорът е правилен. Ако отклонението от верния отговор е от порядъка на 50-25%, играчът получава една точка. Ако отклонението е по-малко от 25%, но все още не е напълно правилно, играчът получава две точки. Ако отклонението е по-голямо от 51%, не се присъждат точки. Ако отговорът е верен, играчът получава три точки.

4. Тест за държавата: Показва се картина. Трябва да се свърже културното съкровище от снимката със държавата, на която принадлежи. За всеки грешен отговор се отнема една точка. По този начин е възможен и отрицателен резултат.

Тъй като тестовете са различни, има и собствени класации (списък с най-добрите резултати) за всеки тест. Ако резултатът е същият, играчът, който е отнел по-малко време, се класира по-високо.
Играта има допълнително раздел Обучение с функция за търсене/ филтриране/ коментиране, където преподавателите могат да намерят описание на иновативни методи за мотивиране, описани стъпка по стъпка, както и подходящи материали и инструкции, свързани с неформалното смесено обучение на хора от третата възраст.