Защита на личните данни

Използването на началната страница не изисква обработка на личните данни на потребителя. Няма запазени IP адреси. Не се съхраняват бисквитки. Не се генерира статистика.
В случай на успешно завършване на теста или друга част от играта, имате възможност да се регистрирате в списъка с най-добри резултати. Можете сами да решите дали искате да се регистрирате с истинското си име. Тези резултати са достъпни на началната страница за всеки.
Имайте предвид, че ако се свържете с нас по имейл, съобщението ви ще бъде предадено некриптирано. Това означава, че при определени обстоятелства незащитените ви лични данни могат да попаднат в ръцете на трета страна.