ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Авторско право

Консорциум In-Cult на партньорите на проекта In-Cult:
● Институт за виртуално обучение на възрастни към Университета в град Улм (ILEU) - Германия
● Асоциация на италианските университети за третата възраст (FEDERUNI) - Италия
● Асоциация "Лига на писателите" Филиал Тимишоара Банат - Румъния
● Русенски университета „Ангел Кънчев“, Русе - България
● Университетът за непрекъснато обучение към Университета на град Аликанте (UPUA) – Испания
● Институт за изследване на културното развитие (ZAPROKUL) – SerbiaИздател

Институт за виртуално обучение на възрастни към Университета в град Улм (ILEU), address: Weinhof 9 89073 Ulm, Germany
Председател: Кармен Щаделхофер, академичен директор (пенсионер)
тел.: 0731/379951-66 (office) имейл: info@ileu.net уебсайт: http://www.ileu.net/ Регистър на сдруженията: VR 1808 (Ulm); Данъчен номер: 88042/77609


Легален статут

Организацията ILEU е регистрирана асоциация, призната за организация с нестопанска цел.
Председател на асоциацията: Кармен Щаделхофер, имейл: carmen.stadelhofer@uni-ulm.de


Авторско право

Цялото съдържание, публикувано на този уебсайт (оформление, текстове, снимки, графики и др.), е обект на авторско право. Всяко използване, което не е разрешено от закона за авторското право, изисква предварителното изрично съгласие на консорциума от партньори на проекта In-Cult, представляван от организацията ILEU. Това се отнася, по-специално, за копиране, редактиране, превод, съхранение, обработка или възпроизвеждане на съдържание в бази данни или други електронни медии и системи. Фотокопията и изтеглянията на уеб страници за лична, научна и некомерсиална употреба са разрешени с изричното споменаване на авторството.
Консорциумът In-Cult, представляван от организацията ILEU, изрично разрешава и приветства цитирането на документи и уеб страници, както и поставянето на връзки към неговия уебсайт.
Консорциумът In-Cult се стреми да зачита авторските права върху графики, звукови документи, видео поредици и текстове, използвани във всички публикации, да използва графики, звукови документи, видео поредици и текстове, създадени от самия него или да използва графики, звукови документи, видео поредици без лиценз и текстове.
Всички брандове и имена на търговски марки, споменати на уебсайта и евентуално защитени от трети страни, са предмет без ограничения на разпоредбите на приложимия закон за търговските марки и правата на собственост на съответните регистрирани собственици. Самото споменаване на търговска марка не означава, че тя не е защитена от правата на трети страни.


Опровержение

Отказ от отговорност за собствено съдържание
ССъдържанието на този уебсайт е проучено и внедрено с възможно най-голямо внимание. Въпреки това не могат да бъдат изключени грешки в процеса на редактиране. Моля, изпращайте коментари и корекции на имейла info@ileu.net
Въпреки внимателната проверка, не се поема отговорност за коректността, пълнотата и актуалността на тези уеб страници. По-специално, консорциумът In-Cult, представляван от организацията ILEU, не поема отговорност за щети или последствия, произтичащи от прякото или непряко използване на предлаганото съдържание. Ние не носим отговорност за връзки към външно съдържание.
Като доставчик на информация, консорциумът In-Cult, представляван от организацията ILEU, носи отговорност за собственото си съдържание, което предоставя за използване в съответствие с общите закони. Трябва да се прави разлика между това собствено съдържание и препратките към съдържание, предоставено от други доставчици. Това съдържание на трети страни не произхожда от консорциума In-Cult, представляван от организацията ILEU, нито консорциумът In-Cult, представляван от организацията ILEU, има възможност да влияе върху съдържанието на сайтове на трети страни.
Съдържанието на външните страници, към които консорциумът In-Cult, представляван от организацията ILEU, препраща чрез връзки (линкове), не отразява мнението на консорциума In-Cult, а служи само за предоставяне на информация и за илюстриране на връзки.
Тези изявления се отнасят за всички връзки и препратки, поставени в собствената интернет оферта, както и за външни записи в книги за гости, дискусионни форуми и списъци, създадени от консорциума In-Cult. За незаконно, неточно или непълно съдържание и особено за щети, произтичащи от използването или не използването на такава информация, отговорност носи само доставчикът на свързаната страница..

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.