Notificare legală

Editor

Institutul pentru învățare virtuală și reală în educația adulților de la Universitatea din Ulm (ILEU) e. V. Weinhof 9 89073 Ulm, Germania
Președinte: Carmen Stadelhofer, Director academic (ret.)
Tel.: 0731/379951-66 (birou) E-Mail: info@ileu.net Web: http://www.ileu.net/ Registrul asociațiilor: VR 1808 (Ulm); Numărul de identificare fiscală: 88042/77609Reprezentare

Institutul ILEU este o asociație înregistrată și recunoscută ca organizație non-profit. Președinte al asociației: Carmen Stadelhofer E-Mail: carmen.stadelhofer@uni-ulm.de


Drepturi de autor

Toate conținuturile publicate pe acest site web (layout, texte, imagini, grafică etc.) sunt supuse drepturilor de autor. Orice utilizare care nu este permisă de legislația privind drepturile de autor necesită acordul prealabil expres al Institutului ILEU. Acest lucru se aplică în special copierii, editării, traducerii, stocării, prelucrării sau reproducerii conținutului în baze de date sau în alte medii și sisteme electronice. Sunt permise fotocopiile și descărcările de pagini web pentru uz privat, științific și necomercial.
Institutul ILEU permite în mod expres și salută citarea documentelor și a paginilor web, precum și crearea de link-uri către site-ul său.
Institutul ILEU se străduiește să respecte drepturile de autor ale elementelor grafice, documentelor sonore, secvențelor video și textelor utilizate în toate publicațiile, să utilizeze elemente grafice, documente sonore, secvențe video și texte create de el însuși sau să utilizeze elemente grafice, documente sonore, secvențe video și texte fără licență.
Toate numele de marcă și mărcile comerciale menționate pe site și eventual protejate de terți sunt supuse fără restricții prevederilor legislației aplicabile privind mărcile comerciale și drepturilor de proprietate ale respectivilor proprietari înregistrați. Simpla menționare a unei mărci comerciale nu implică faptul că aceasta nu este protejată de drepturile unor terțe părți!


Declinarea responsabilității

Declinarea responsabilității pentru conținutul propriu
Conținutul acestui site web este cercetat și implementat cu cea mai mare grijă posibilă. Cu toate acestea, nu pot fi excluse erori în procesul de editare. Vă rugăm să trimiteți comentarii și corecturi la adresa info@ileu.net.
În ciuda verificărilor atente, nu se poate accepta nicio răspundere pentru corectitudinea, caracterul complet și actualizat al acestor pagini web. În special, Institutul ILEU nu își asumă nicio răspundere pentru orice daune sau consecințe care decurg din utilizarea directă sau indirectă a conținutului furnizat.
Exonerare de răspundere pentru linkurile către conținut extern
În calitate de furnizor de conținut, Institutul ILEU este responsabil pentru propriul conținut pe care îl pune la dispoziție pentru utilizare în conformitate cu legile generale. Trebuie să se facă o distincție între acest conținut propriu și trimiterile încrucișate la conținutul furnizat de alți furnizori. Acest conținut al terților nu provine de la Institutul ILEU care nici nu are posibilitatea de a influența conținutul site-urilor terților.
Conținutul paginilor externe la care Institutul ILEU face trimitere prin intermediul link-urilor nu reflectă opinia Institutului ILEU, ci are doar rolul de a furniza informații și de a ilustra conexiuni.
Aceste declarații se aplică tuturor link-urilor și referințelor stabilite în cadrul propriei oferte de internet, precum și înregistrărilor externe din cărțile de oaspeți, forumurile de discuții și listele de corespondență înființate de Institutul ILEU. Pentru conținuturile ilegale, incorecte sau incomplete și mai ales pentru daune rezultate din utilizarea sau neutilizarea unor astfel de informații, răspunde doar furnizorul paginii legate.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în aceasta.