O nama

O projektu

Projekat „Živimo nematerijalnu kulturu“ (In-Cult) teži da podigne mostove koji spajaju organizacije u oblasti obrazovanja odraslih i njihove polaznike iz Evrope: (jugo)istočne (Bugarska, Rumunija i Srbija) i (jugo)zapadne (Nemačka, Španija i Italija). Oni su udružili snage oko deljenog evropskog nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Ciljevi projekta su: - podizanje svesti o važnosti evropskog kulturnog nasleđa i širenje znanja o njegovoj raznolikosti kroz razvoj participativnih edukativnih online In-Cult igara dostpnih i široj javnosti;
- pomoć edukatorima u organizacijama za obrazovanje odraslih da prošire svoje kompetencije i razviju tehnike nastave i univerzalne alate, kao i niz aktivacionih metoda, korisnih materijala i vodiča za sticanje kvalifikacija polaznika/edukatora koji se mogu primeniti u kombinovanim nastavnim procesima;
- podsticanje celoživotnog neformalnog učenja kroz pomaganje učesnicima na projektu da razviju nove veštine u kombinovanoj nastavi, kao i njihovo osnaživanje da svoje kompetencije koriste u primeni participativnih pristupa;

U okviru projekta partneri predvođeni ILEU Institutom iz Ulma (Nemačka) razvijane su, testirane i sa javnošću podeljene interaktivne online In-Cult igre na sedam jezika: engleskom, nemačkom, italijanskom, bugarskom, srpskom i španskom. Ove rezultate projekta mogu koristiti ljudi svih uzrasta a naročito seniori i međugeneracijske grupe.
Tokom realizacije projekta, partnerske organizacije su, uz podršku svojih grupa odraslih polaznika, prikupljali podatke i definisali „nematerijalna kulturna blaga“ svojih zemalja, kasnije integrišući ih u In-Cult online igre. Svaka partnerska organizacija je formirala seniorske grupe polaznika koje su radile na terenu a ove grupe su ostvarivale međunarodnu razmenu iskustava putem video konferencija ali i uživo.
Grupe odraslih polaznika su bile uključene u svim projektnim aktivnostima koje su prethodile tehničkoj razradi online edukativnih In-Cult igara: učestvovali su u pripremi upitnika za anketno istraživanje nematerijalnih kulturnih blaga; sprovodili su intervjue sa nosiocima znanja o nematerijalnom kulturnom blagu; učestvovali su u odabiru kulturnih blaga koje online igre približavaju svim evropskim susedima. Rad sa ovim grupama se zasnivao na interkulturalnom participativnom pristupu i inovativnim aktivacijskim metodama kombinovanog obrazovanja odraslih.
Rezultat je da su učesnici na projektu, kako edukatori tako i polaznici, stekli nove praktične veštine posebno u oblasti novih informaciono - komunikacijskih tehnologija (IKT). Internacionalna susretanja, na kojima je ohrabrivano kritičko razmišljanje, omogućilo im je da se suporotstave stereotipima o svojim evropskim susedima. Projekat je partnerskim organizacijama pomogao da razmenjuju iskustva te da ojačaju veze svojih organizacija i zemalja.
Veoma važan rezultat projekta je da su svi direktni i indirektni učesnici na projektu i ciljne grupe razvili svest o raznolikosti evropskog nematerijalnog kulturnog nasleđa, te stekli nova znanja u ovoj oblasti. Povezani deljenim živećim kulturama, evropski susedi i sa istoka i sa zapada se osećaju dublje povezanim, to doprinosi međusobnom poštovanju i miru u Evropi.
Kulturna blaga, elementi nematerijalnog kulturnog nasleđa su identifikovani anketnim pilot anketnim istraživanjem.

Anketno istraživanje

Budući da je (nematerijalno) kulturno nasleđe izuzetan edukativni potencijal kako bi se stekla i proširila znanja o pošlosti i sadašnjosti društava, anketno istaživanje je za cilj imalo da mapira raznolikosti kulturnih izraza u različitim evropskim zemljama. Ovaj istraživački pristup je bio u funkciji identifikacije živećeg kulturnog blaga koje se šire (na nacionalnom nivou) prepoznaju kao primeri nematerijalnog kulturnog nasleđa. S obzirom na geografske i demografske razlike zemalja iz kojih su partnerske organizacije, anketno istraživanje je konceptualizovano kao pilot istraživanje na nasumično odabranom uzorku.
Upitnik za anketno istraživanje koncipiran je prema smernicama koje pruža UNESKO 2003 „Konvencija o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa“, te s obzirom na primere dobrih praksi u implementaciji ove Konvencije dostupne preko UNESKO sajta.
U metodološkom smislu, kombinovane su kvantitativne i kvaitativne istraživačke tehnike. Kako je anketa alat kvantitativnih istraživanja pitanja su formulisana tako da u što većoj meri omoguće analizu u smislu učestalosti odgovora s obzirom na demografske varijable i pominjanja konkretnih elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa kako na lokalnom i regionalnom tako i na nacionalnom i internacionalnom nivou. Primena kvalitativnih tehnika odnosila se na objašnjenja i detaljnije informacije po pitanjima kao što su opisi elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa i mišljenja o tome kako se može obezbediti očuvanje ovog kulturnog blaga.
Pročitajte Rezultate anketnog istraživanja (na engleskom).


Flajer projekta


About us

About partners

Ileu

ILEU e.V. – Institut za virtuelno i direktno učenje u oblasti obrazovanja odraslih Univerziteta u Ulmu je kancelarija mreže neformalnog obrazovanja „Danube-Networkers“, koja je osnovana 2008. godine i u koju je danas uključeno oko 100 institucija civilnog društva. Uključeni su u zajedničke projekte na teme učenja u trećem dobu, društvenog učešća i međugeneracijskog dijaloga preko granica.

Zaprokul

Zavod za proučavanje kulturnog razvitka osnovan je 1967. godine.ZAPROKUL je ustanova kulture koja se bavi naučnim, razvojnim i primenjenim istraživanjima, izradom studija i analiza u oblasti sociologije kulture i kulturne politike, prikupljajući informacije i dokumentaciju o kulturi, umetnosti i medijima u zemlji i inostranstvu. Od 1968. godine ZAPROKUL izdaje časopis "Kultura". posvećen sociologiji kulture i kulturnoj politici.

Univerzitet za celoživotno učenje u Alikanteu, Španija (UPUA)

Univerzitet za celoživotno učenje u Alikanteu, Španija (UPUA) je program putem društvenih, naučnih i kulturnih ciljeva podstiče lični i društveni razvoj starijih osoba. Program odgovara na potrebe starijih građana borbom za kompenzaciju nejednakosti, unapređenjem unutargeneracijskih i međugeneracijskih odnosa i traženjem novih mogućnosti za dugo, zdravo, aktivno i smisleno starenje.

UNIVERZITET U RUSE „ANGEL KANČEV“

UNIVERZITET U RUSE „ANGEL KANČEV“ je autonomna visokoškolska državna ustanova. Sastoji se od osam fakulteta i četiri filijale za 12 000 studenata i doktoranata iz oblasti inženjerstva, obrazovanja, biznisa, prava i zdravstva. Intenzivno je uključen u programe međunarodne saradnje EK: Erazmus+, Horizont 2020, Interreg, itd. Univerzitet ima dugogodišnju tradiciju i iskustvo u istraživanju i očuvanju kulturnog nasleđa Bugarske i regiona u saradnji sa međunarodnim organizacijama, lokalnom samoupravom, sindikatima penzionera, akcionara, Crvenog krsta, nevladinim organizacijama, školama, domovima kulture, muzejima, medijima itd.

Asocijacija “Liga pisaca”, filijala Temišvar, Banat (LSFTB)

Asocijacija “Liga pisaca”, filijala Temišvar, Banat (LSFTB), osnovana u maju 2010. godine, je profesionalna, nevladina, apolitična organizacija koju čine stvaraoci iz oblasti književnosti. LSFTB se okrenuo ka javnom obrazovanju, podstičući projekte celoživotnog učenja organizovanjem kulturnih događaja usmerenih na razvoj umetničkih veština, sa snažnim međugeneracijskim fokusom i učešćem u brojnim evropskim projektima od 2012. godine.

Federuni

Federuni je federacija italijanskih univerziteta trećeg doba već 40 godina (1982-2022).
-podstiče saradnju saveznih univerziteta;
-koordinira i povezuje svoje inicijative kroz opsežne informacije o njihovom radu; međusobni sastanci i razmene;
-podstiče proučavanje stanja „„starih” i socio-kulturnu svest teritorije za sve plodniji međugeneracijski dijalog;
-organizuje kulturno-umetničke ili rekreativne aktivnosti od društvenog interesa;
- bavi se aktivnostima, uključujući i izdavačku delatnost, promovisanjem i širenjem kulture trećeg doba;
-uspostavlja mreže i saradničke odnose sa drugim udruženjima, organizacijama i institutima, koji imaju iste svrhe, promovišući zajedničke inicijative.
Saopštenje za medije

Kontakt

Institute for Virtual and Real Learning in Adult Education at the University of Ulm (ILEU) e. V.
Weinhof 9
89073 Ulm
Germany

Tel.: +49 731 379951-66 (office)
E-Mail: info@ileu.net
Web: http://www.ileu.net/