Zaštita podataka

Za korišćenje početne stranice nije obavezno obrađivanje ličnih podataka. Nijedna IP adresa se ne čuva niti se čuvaju kolačići. Ne generiše se nikakva statistika.
U slučaju uspešnog završetka kviza ili memorije, imate mogućnost da se registrujete na listi najboljih rezultata . Možete sami da odlučite da li želite da se registrujete sa svojim pravim imenom. Ovi rezultati dostupni su svima na početnoj stranici.
Imajte na umu da će u slučaju da nas kontaktirate putem e-pošte, poruka biti preneta nešifrovana. To znači da pod određenim okolnostima nezaštićeni lični podaci mogu doći u ruke trećih lica.