Često postavljena pitanja

Koga da kontaktiram ako imam tehničkih problema?
Ako imate bilo kakve tehničke poteškoće, obratite se nekom iz tehničke službe našeg tima na e-mail adresu: info@ileu.net

Kome da se obratim ako imam predlog ili hoću da dam mišljenje o IN-CULT igrici ili sajtu projekta?
Sve primdbe i mišljenja su dobrodošla. Slobodno ih pošaljite na e-mail adresu: info@ileu.net

Sa kim da mogu da stupim u kontakt ako imam predloge za nova kulturna blaga, intervuje ili neku drugu temu?
Svi predlozi su dobrodošli. Slobodno ih pošaljite našem projektnom partneru na e-mail adresu: dejan.zagorac@zaprokul.org.rs

Kako da promenim jezik platforme?
Vratite se na naslovnu stranu: In-Cult (in-cult-game.eu)


Kako da igram igricu?
Molimo vas da posetite rubriku “O igrici“ za informacije o tome kako da igrate i koji su ciljevi igrice: O igrici

Koje materijale mogu da nađem u edukativnom delu i kako mogu da ih koristim?
Možete da nađete grupu inovativnih metoda za aktiviranje u neformalnom, licem-u-lice i digitalnom međunarodnom obrazovanju odraslih. Dobićete mogućnost da preuzmete metode, sredstva, materijale i korisne linkove sa projekta.

Šta je Erazmus+? To je program Evropske Unije za podršku projektima obrazovanja, treninga, omladine i sporta u Evropi: Home | Erasmus+ (europa.eu)

Kojih šest partnera su uključena u ovaj projekat? Molimo vas posetite rubriku “O nama” i deo za informacije o projektnim partnerima: O nama

Koji je cilj igrice?
Cilj igrice je da poboljša osnovno znanje o šest država i njihovom kulturnom blagu svim zainteresovanima u formi igre i da podstakne one koje igraju da govore o ovoj temi. Molimo vas posetite odeljak “O igrici” deo više informacija o igrici.

Imate i neka druga pitanja?
Pošaljite nam e-mail na info@ileu.net. Imajte na umu da u slučaju da nas kontaktirate putem e-pošte, poruka će biti preneta nešifrovana. To znači da pod određenim okolnostima vaši lični podaci mogu doći nezaštićeni u ruke trećih lica.

Kontaktirajte nas: info@ileu.net