Pravno obaveštenje

Autorstvo

Konzorcijum partnera In-Cult projekta:
• Institut za virtuelno i stvarno učenje u obrazovanju odraslih na Univerzitetu u Ulmu (ILEU) - Nemačka
• Federuni - Italija
• Asociatia "Liga Scriitorilor" Filiala Temišvar Banat - Rumunija
• Univerzitet u Ruse Angel Kančev - Bugarska
• UPUA - Universidad de Alicante - Španija
• Zavod za proučavanje kulturnog razvitka – SrbijaIzdavač

Institut za virtuelno i stvarno učenje u obrazovanju odraslih na Univerzitetu u Ulmu (ILEU) e. V. Veinhof 9 89073 Ulm, Nemačka
Predsedavajući: Karmen Štadelhofer, akademski direktor (u povlačenju)
Tel.: 0731/379951-66 (kancelarija) E-Mail: info@ileu.net Veb: http://vvv.ileu.net/ Registar udruženja: VR 1808 (Ulm); Poreski broj: 88042/77609


Reprezentacija

Institut ILEU je registrovano udruženje i priznato kao neprofitna organizacija.
Predsednica udruženja: Carmen Stadelhofer E-Mail: carmen.stadelhofer@uni-ulm.de


Autorska pravo

Svi sadržaji objavljeni na ovoj veb stranici (izgled, tekstovi, slike, grafike itd.) podležu autorskim pravima. Svako korišćenje koje nije dozvoljeno zakonom o autorskim pravima zahteva prethodnu izričitu saglasnost konzorcijuma partnera In-Cult projekta, koje predstavlja Institut ILEU. Ovo se posebno odnosi na kopiranje, uređivanje, prevođenje, skladištenje, obradu ili reprodukciju sadržaja u bazama podataka ili drugim elektronskim medijima i sistemima. Fotokopije i preuzimanja veb stranica za privatnu, naučnu i nekomercijalnu upotrebu su dozvoljeni uz izričito navođenje autorstva.
In-Cult konzorcijumi, koje predstavlja ILEU institut, izričito dozvoljavaju i pozdravljaju citiranje dokumenata i veb stranica, kao i postavljanje linkova ka svojoj veb stranici.
Konzorcijum In-Cult nastoji da poštuju autorska prava na grafiku, zvučne dokumente, video sekvence i tekstove koji se koriste u svim publikacijama, da koristi grafike, zvučne dokumente, video sekvence i tekstove koje je sam kreirao ili da koristi grafiku, zvučne dokumente bez licence, video sekvence i tekstove.
Svi nazivi brendova i žigovi koji se pominju na veb stranici i eventualno zaštićeni od trećih strana podležu bez ograničenja odredbama važećeg zakona o žigovima i vlasničkim pravima odgovarajućih registrovanih vlasnika. Samo pominjanje žiga ne znači da on nije zaštićen pravima trećih lica.


Odricanje od odgovornosti

Odricanje od odgovornosti za sopstveni sadržaj
Sadržaj ove veb stranice se istražuje i implementira sa najvećom mogućom pažnjom. Ipak, greške u procesu uređivanja ne mogu se isključiti. Komentare i ispravke šaljite na info@ileu.net .
Uprkos pažljivoj proveri, ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost za ispravnost, potpunost i ažurnost ovih veb stranica. Konzorcijum In-Cult, koje predstavlja Institut ILEU, posebno ne prihvataju nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili posledice koje proističu iz direktne ili indirektne upotrebe datog sadržaja. Odricanje od odgovornosti za veze ka spoljnom sadržaju.
Kao dobavljač sadržaja, In-Cult konzorcijum, koji predstavlja Institut ILEU, odgovoran je za sopstveni sadržaj koji čini dostupnim za korišćenje u skladu sa opštim zakonima. Mora se napraviti razlika između ovog sopstvenog sadržaja i unakrsnih referenci na sadržaj koji pružaju drugi provajderi. Ovaj sadržaj treće strane ne potiče od In-Cult konzorcijuma, koji predstavlja Institut ILEU, niti In-Cult konzorcijum, koji zastupa Institut ILEU, nema mogućnost da utiče na sadržaj sajtova trećih strana.
Sadržaji spoljnih stranica na koje se In-Cult konzorcijum, koje predstavlja Institut ILEU, poziva putem linkova, ne odražava mišljenje In-Cult konzorcijuma, već služe samo za pružanje informacija i ilustraciju veza.
Ove izjave se odnose na sve linkove i reference postavljene u okviru sopstvene internet ponude, kao i na eksterne unose u knjige gostiju, diskusione forume i mejling liste koje je postavio In-Cult konzorcijum. Za nezakonite, netačne ili nekompletne sadržaje, a posebno za štetu nastalu upotrebom ili neupotrebom takvih informacija, odgovoran je samo provajder stranice na koju se povezuje.

Podrška Evropske komisije izradi ove publikacije ne predstavlja odobravanje sadržaja, koji odražavaju stavove samo autora, i Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njoj.